NOMP
biblepay
Address BBP Shares BBP Invalid XMR Shares XMR Invalid XMR Charity Shares Efficiency Hashrate
ybnpUQZLECgeM9gS6K8QnjU7tpfZDnJGhv 190 12 28 0 36 94.05% 54.40 KH
yLnVyHJxEdVVLQSmafTPsQhaeomNV96gWu 34 0 23 0 0 100% 9.74 KH